يعنی آيا من عاشق شده ام؟

سلام چند روزيه كه مخم تاب برداشته همش توي فكرم سعي ميكنم معلوم نباشه ولي خفن تابلوه گاهي سرفه هم ميكنم يه چيزايي جلوي چشممه نميبينمش ميگن مگه عاشقي؟ نميدونم يعني عاشقم؟نه فكر نميكنم ولي يكي و ميشناسم كه هست:دي بعدا واسه اتون تعريف ميكنم باشه؟

دوستتون دارم هوارتا...

/ 4 نظر / 8 بازدید
حامد

سلام سارا.م.بابا عاشق ولی به نظرم بيشتر دقت کن

محسن

خب اين شعر تاب تاب عباسی رو بخون، تاب مخت باز ميشه!! دو نقطه دی.

ستاره ای ستاره

فقط يه چيزايی رو نمی بينی يا ی چيزاايی رو هم زياد می بينی؟؟؟ اگه جوابت مثبت پس بايد بگم حق دارن عاشقی...