سلام

امروز یه روزه قاراشمیشه به تمام معنا بود ٢ تا دختر کارورز داده بودن که دوره کارورزیشون و پیش من بگذرونن افتضاح بودن خنگ کامل تموم کارام و بهم ریختن

وایییی وحشتناک پررووووووووو!!!!! انگار که من کارورز اونا بودم اول با ملایمت و مهربونی سعی کردم خودم و کنترل کنم فرشتهگفتم حتما بچه ان درست میشن بعد از یک ساعت دیدم نخییییییررررر خیلی پرروتر از این حرفان

این بود که گفتم یادتون باشه نمره اتون و از من باید بگیرین!!!!

یه کوچولو درست شدن

نی نی خواهرم احتمالا تا آخر این ماه میاد و من خاله میشم یه خاله واقعیبغلقلب

باید از همین الان دنبال بلیط باشم که الان کیمیا شده 

دوستتون دارم هوارتا.... 

/ 0 نظر / 7 بازدید