سلام

خوبين باز باران باران  17.gif

شيشه ي پنجره را باران شست

از دل من اما چه كسي ياد تو را خواهد شست؟     255.gif    252.gif     254.gif  

كاشكي ۲ تا چيز اختراع ميشد يكي براي وقتي كه دل آدم ميگيره كه آدم بخوره دلش باز بشه يكي هم براي وقتي ميخواي كسي رو از دلت بندازي بيرون   

خوب ميشه نه؟164.gif    297.gif

داره بارون مياد بازم چند روزي آسمون با زمين خشك و بيچاره ي اهواز آشتي كرد توي تابستون عمرا باورم ميشد يه بار ديگه بارون بياد يا يه بار ديگه ما لباس زمستونه بپوشيم چيكار ميشه كرد از عدالت دنيا فقط ۲ فصل به ما رسيده299.gif        

راستي آنفلانزاي مرغي شايع شده مواظب باشين كشنده است   306.gif  281.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
کبراط

بارون رو پشت شيشه ها هی جا ميذاره رد پا مثال تو که رو قلب من پاتو گذاشتی بی وفا هنوز وقتی بارون مياد دلم عشق تو رو ميخواد ميگم به هر قطره بارون بگيد به ديدنم بياد باران که ميبارد تو ميايی ...