سه روزه ميام اينجا يه چيزي بنويسم ولي نمي دونم چي

چقدر وقتي عشق داره جاي خودش و به بي تفاوتي ميده دنيا زشت ميشه

تلخ و خاكستري

/ 1 نظر / 7 بازدید
آرش

من اومدمااااا..نگی نيومدی