چرا همیشه همه از آدم سوئ استفاده میکننچشم

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اعصب ندارممممممممممممممممممممم

/ 3 نظر / 8 بازدید
حمیدرضا

سارا خانوم کجایی کم پیدا؟ کسی از آدم سو استفاده نمی کنه تا وقتی خودش زمینش رو فراهم کنه.

آرش

بابا اعصاب.......!