سلام

امروز یک نفر برای من اس ام اس زد تا ٣ روز دیگه کشته می شی نگران

یکی که شماره نداشت فقط یه نقطه بود وای یعنی کی می تونه باشه؟

خیال کرده من تا نزم سفر و بر نگردم نمی میرممژه

/ 1 نظر / 7 بازدید
یدالله

مرگ و زندگی ادم دست اوس کریم هستش پس بی خیال این حرفها