سه شنبه گذشت چهارشنبه هم گذشت دیدمش خوشی کوچیکم تموم شد شاید از دیدنم خوشحال بشه ولی اونقدر غرق کاره که انگار نمیخواد هیچ تغییری بکنه خسته ام

/ 2 نظر / 15 بازدید