سلام

شب تاسوعاست یادم میاد که تا چند سال پیش هر شب تکیه بودیم

هر شب میرفتیم تماشای دسته و... حالا چی؟ خیلی همه چیز مصنوعی شده یاد سریال شب دهم میفتم

خیلی واقعا....

/ 2 نظر / 6 بازدید
حمیدرضا

سلام. مصنوعی شده اونم به چه شوری. جلوی تکیه واستاده بودیم منتظر بودیم همه جمع شن بریم جایی همون موقع سه تا دختر از جلو تکیه رد شدن از همینایی که اومده بودن واسه امام حسین سینه بزنن چند تاییشون با نگاهاشون دخترا رو خوردن و تموم شد! البته اونا هم مشکل دار یودن اما خب کجا بود اون موقع که تا نگاههای سینه زنا به نامحرم میافتاد چشارو درویش میکردن و ... زندگی رو به پوچی داره میره. موفق باشی