سلام يه فيلسوف چيني ميگه:

شبي خواب ديدم كه پروانه هستم وقتي بيدار شدم ديدم كه انسانم حال نمي دانم انساني هستم كه خواب ديدم پروانه ام يا پروانه اي كه خواب مي بينم انسانم...

دلتنگم ولي بيتاب نيستم خسته ام ولي نااميد نيستم ريحانه جونم گفته هميشه با منه من و تنها نميذاره

خدا مرگ بده همكارم و كه قوز بالا قوز شده اعصاب واسه ام نذاشته الهي خدا مرگش بده

دوستتون دارم هوارتا

/ 3 نظر / 10 بازدید
ريحانه

اوووووووووووووووول. دوست دارم و همبشه باهاتم

کبراط

جمله اش شديدا فيلسوفانه بود .. الان من شک پیدا کردم که ديشب اون گورخره من بودم يا من اون گورخره؟

آرش

اين فيلسوفه واقعا چينی بوده؟نظر کبراط خيلی جالب بود(کامنت زيری)