سلام من هنوزم اميدوار نشدم ديگه اونقدر زياد نا اميد نيستما ولی خوب... چند روز ديگه آپ ديت ميکنم فعلا حوصله ندارم
دوستتون دارم هوارتا

/ 2 نظر / 7 بازدید
pepero

سلام.....نا اميدی چيز بديه.چند تا کتاب اگه خواستی بهت معرفی ميکنم تا بخونيش....البته به غير از ؛ چه کسی پنير مرا برداشت؛