سلام

امروز یه روز معتدل پاییزی بود

مثل هر روز بیدار شدیم و رفتیم سرکار مسخره امون مثل همیشه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد

روزمرگی بدجوری افتاده به جونم

انتظار نتیجه کارم که از تهران بیاد و شکر خدا که توی این مملکت مومنان برای اعمال صالح از روی هم می پرن و جفتک چارکش میندازن

الهی شکر که یه فته قبل از ماه مبارک چون میرن پیشواز و سر ما منت دارن که روزه

میگیرن کار تعطیله توی ماه ماه مبارک هم که استغفرالله باید بگیرن بخوابن که عبادت

بشه واسه اشون بعدشم که یک هفته میرن بدرقه ماه و اینا کار مردم هم روی هوا

این چه قانونیه من نمی دونم بعدش تازه یارو سر جلسه امتحان استخدامی نبوده اصلا

بعدش نمی تونه هر  رو از پر تشخیص بده چون باباش ایثارگره و بسیجی و اینا قبوله

حالا شهید و جانباز و اینا قبول حالا که اینا تموم شدن دیگه ایثارگرا اومدن وسط...

این مملکت خراب شده نمی دونم چیش روی اصوله؟

فقط خدا به داد ما برسه و بس

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
فاریا

سلاااااااااااااااااااام . خوفی؟ [بغل]اول شدم ...[قلب] کجایی بابااااااااااااا بی معرفت یه سر هم به ما نمیزنی . اینجام که دیر دیر آپ میکنی که ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه .................................................[بغل][پلک][نیشخند][قلب][چشمک]*¨) ¸ .•*¨). * . * . * . * .. ** . * . * . * . * .. ** . * . * . * ¸.•´¸. •*¨)*¸.•´¸. •*¨)* . * . * . * .`•.¸(¨`•.*.¸ .*´•´¨) * . * . * . * ...*. * . * . ¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨) _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ . * . * . * . * .. ** _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨) ___

فاریا

*¨) ¸ .•*¨). * . * . * . * .. ** . * . * . * . * .. ** . * . * . * ¸.•´¸. •*¨)*¸.•´¸. •*¨)* . * . * . * .`•.¸(¨`•.*.¸ .*´•´¨) * . * . * . * ...*. * . * . ¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨) _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ . * . * . * . * .. ** _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨) ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ . * . * . * . * .. ** __¤¤

فاریا

[هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قلب][نیشخند][قلب][چشمک][قلب][هورا][قل

حمیدرضا

سلام. بسم رب الشهدا و لصديقين. سلام بيخيال بابا زياد گير نده به اين شهدا و .. اما خب كار مملكت رو هواست كاريش هم نميشه كرد. ميبينم كه كچلا جمعن و فاريا كلي لاو در كرده. موفق باشي.