سلام نكبت خان داره جا به جا ميشه ديگه تو واحد ما كار نميكنه هميشه فكر ميكردم وقتي امروز برسه خيلي احساس خوبي داشته باشم ولي الان اصلا اينجوري نيست نمي دونم چرا

من خيلي سعي كردم كه يه جوري كاري كنم كه درست بشه هر جوري باهاش راه اومدم نشد لج كرد حسودي كرد زير آب زد مسوولم ازش شكايت كرد و گفت نمي خوامش

ولي دلم نمي خواست كار به اينجا بكشه

/ 4 نظر / 7 بازدید
ريحانه

memet

نکبت خان کيه ؟ خاله

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.