خدا جون واقعا چرا ما اینقدر ازت طلبکاریم؟؟؟ مثلا خود من همه چیییییییز دارم ولی خوشحال نیستم

گفتم دانشگاه دادی گفتم چه فایده بیکارم کار دادی گفتم فلان جا میخوام کار کنم اوکی کردی ثبات کاری خواستم مثل یه معجزه درستش کردی

هر چیم که ندادی بهم نشون دادی که به صلاحم نبوده یعنی تا من گفتم خدا؟؟؟ چرا؟!!! زود گوشم و گرفتی و گفتی ببین؟! به این دلیل به این دلیل نه!!!

ولی من خوشحال نیستم چرا؟؟؟ این همه بهت نزدیکم با اینکه دختر بدیم نمازام مرتب نیست این همه هوام و داری ولی چرا خوشحال نیستم؟؟؟ یعنی ناشکرم؟؟؟

از آسمون داره برای من خیر و برکت میباره بزرگترین نعمتت رو که سلامتیه بهم دادی ولی..... :( ببخشید که خوشحال نیستم ! 

/ 2 نظر / 7 بازدید