سلام يه اتفاقي براي من افتاده يعني براي دلم نمي دونم چي ولي مطمئنم يه چيزي شده ديگه هيچي براي دلم مهم نيست آرزويي نداره نمي دو نم چرا ديشب شب قدر بود آرزو كردم ولي آرزوهام از توي دلم نبود فقط زبوني

/ 2 نظر / 8 بازدید
علی سياه سابق

ناشکری دختر .. حیلی ناشکری ماه رحمت تمام شد ... رحمت خدا همچنان باقیست عید سعید فطر مبارک ...

آرش

سلام خانوم.اين چيزی که گفتی برای من هم اتفاق افتاده...ولی نميدونم چرا....من هستم ولی شما سايتون سنگين شده