سلام

رفته بودم سفر خیلی خوب بود یه خبر دیگه این بار سرمانخوردم مطمئنم که ع+ا++ش+08.gif+09.gif شدم

دعا میکنین؟ بعدا همه چیز و تعریف میکنم

دوستتون دارم هوارتا...

/ 3 نظر / 7 بازدید
پسر ايران <~X.PrinCe~>

سلام خاله سارا ما که نفهميديم آخرش چی شد ولی اگه اين دفعه واقعا عاشق شدی مواظب باش مثل بعضيا به جای فدا شدن فنا نشی

آرش

سلام.به به ميگم یه چند وقتيه ازتون بی خبر شدم پس علتش اين بوده.خانوم ع+-ق شدند.خوب به سلامتی خيره ايشاال.... حالا ماجرا رو تعريف کن ببينيم داستان چيه

هاله

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییی سارااااااااااااااااااااااایییییییییییی بدو بزنگ ببینمممممممممممممم آفلاینو بچک