آنفلانزای H1N1 جدیه خیلی جدی دیشب توی بیمارستان خودمون یه دختره مرد

خیلی مواظب باشین دستاتون و بشورین اگه کسی مریض شده ماسک بزنه ویتامین C

زیاد بخورین اپیدمی در راهه خیلی جاها آماده باشه ناراحت

/ 3 نظر / 6 بازدید
حمیدرضا

سلام. توی این مملکت تنها چیزی که اهمیت نداره جون آدماست!! بیا خون خودمون رو کثیف نکنیم. جمعیت کمتر زندگی بهتر!! شاید ما هم یکیشون باشیم. خدا میدونه.

فاریا

من که دارم میمیرم[نیشخند]

فاریا

[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~*** من آپ دیتم عزیزم و هنوز زنده ام ............ بدو بیاااااااااااااااااااااااا [گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***[گل][گل][نیشخند][نیشخند][قلب][قلب]ّ~~~***~~~***